Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT MIRABELLE BEAUTY CENTER

Inleiding
Mirabelle Beauty Center neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij
je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit
Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@mirabellebeautycenter.nl.

Wie is Mirabelle Beauty Center?
Mirabelle Beauty Center is de besloten vennootschap Huidverzorging Mirabelle B.V.,
kantoorhoudende te (3051 BC) Rotterdam aan Straatweg 31 , ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24121921.
Mirabelle Beauty Center is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Mirabelle Beauty Center de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Mirabelle Beauty Center jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mirabelle Beauty Center
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Mirabelle
Beauty Center voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens
te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mirabelle Beauty Center worden bewaard.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, User
ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, User
ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID,
Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord,
Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord,
Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens,
Wachtwoord, Naam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens,
Wachtwoord, Naam
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Mirabelle Beauty Center heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons
verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Mirabelle Beauty Center over je zijn vastgelegd, kun je een
verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij Mirabelle Beauty Center. Je kunt verzoeken dat Mirabelle Beauty Center je
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mirabelle Beauty Center te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mirabelle Beauty
Center of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mirabelle Beauty Center te verkrijgen. Mirabelle
Beauty Center zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige
wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw
gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Mirabelle Beauty Center je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Mirabelle Beauty Center
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mirabellebeautycenter.nl. Mirabelle Beauty
Center zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand
nadat Mirabelle Beauty Center een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mirabelle Beauty
Center je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt
afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Het kan zijn dat Mirabelle Beauty Center verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mirabelle Beauty Center ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Mirabelle
Beauty Center worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Mirabelle Beauty Center worden
geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet
beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes
(tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt,
zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Mirabelle Beauty
Center je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mirabellebeautycenter.nl.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Mirabelle Beauty Center jouw gegevens
verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mirabellebeautycenter.nl. Daarnaast kan je ook
altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright
De bezoeker van de website van Mirabelle mag de informatie bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de content met de grootste zorg is geschreven, kunnen onze auteurs niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, indirect of direct, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Mirabelle. Niets van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in één der welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mirabelle.